náhled

HRADIŠTĚ - rozšíření skladovací haly

Během měsíce dubna naše společnost prováděla pokládku podkladních vrstev podlah, zemní práce pro výstavbu parkoviště a obratiště NA a  terénní úpravy okolí nově rozšiřované haly v Písku- Hradišti. Zakázka byla prováděna pro společnost Alfa s. r. o. 

POLANSKÝ GROUP a.s.

Společnost má zaveden integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátů dle norem ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004 a BS OHSAS 18001 : 2007.

Neustále pracujeme na zdokonalování své činnosti, abychom každému zákazníkovi mohli nabídnout takové řešení zakázky, které by co nejlépe splňovalo jeho požadavky.